Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2017

zycieboli
Chce mi się z Tobą kochać i przygryzam wargi od niepocałunków.
— boli.
zycieboli
(...) a potem zdarzył się On. 
— N. Belcik

June 09 2017

zycieboli
W pewnym momencie musisz zdać sobie sprawę, że pewne osoby mogą być w twoim sercu ale nie w twoim życiu, niestety.

June 06 2017

zycieboli
Za bardzo kochała. Te właśnie psują wszystko najszybciej i najdokładniej. Chcą dostać tyle samo, ile dają i pewnego dnia wali się wszystko. Wtedy odchodzą.
— Marek Hłasko – Sowa, córka piekarza

May 24 2017

zycieboli
Żadne z nas nie jest szczęśliwe ale żadne z nas nie chce odejść więc dalej niszczymy się nawzajem, nazywając to miłością.
Reposted fromorchis orchis viatobecontinued tobecontinued

May 18 2017

New Minimalistic Single Line Tattoos by Mo Ganji

With a single delicate black line, Berlin-based tattoo artist Mo Ganji (previously) creates the faces of intertwined portraits, the details of flying birds, and the forms of running animals. Each tattoo relies on an unbroken line that varies only slightly in thickness as it weaves in and out of each image, sometimes accompanied by a few accent dots. Seen here is a collection of pieces from the last year, and Ganji shares more new works on Instagram.

Reposted fromcuty cuty viaikari ikari

May 15 2017

zycieboli
najsmutniejsze jest to, że ja dalej myślę, że coś dla Ciebie znaczę .
— bosobienieradze.soup.io

April 13 2017

zycieboli
A zatem odniosłeś sukces! Kim jesteś? Gdzie jesteś? Kto cię kocha?
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapensieve pensieve
zycieboli
Nie bój się iść powoli, obawiaj się jedynie stania w miejscu.
— mądrość chińska
5586 d6f6
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viagazda gazda
zycieboli

17horror:

When you realise that you have to grow up

zycieboli
Są rzeczy, których kobieta nie chce się domyślać.
— usłyszane
Reposted fromzapominanie zapominanie viablackcat blackcat
zycieboli
Reposted frominpassing inpassing viadelain delain
zycieboli
Jeśli spotyka cię w życiu wiele trudności, to znaczy, że jesteś stworzony do tego, żeby im podołać.
— Regina Brett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeternaljourney eternaljourney
zycieboli
zycieboli
3811 c3a4
zycieboli
zycieboli
Mam wrażenie, że ja pamiętam o innych ludziach dłużej, niż oni pamiętają o mnie.  
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viabadblood badblood
zycieboli
2847 add6
Reposted fromGIFer GIFer viaikari ikari
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl