Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 13 2017

zycieboli
A zatem odniosłeś sukces! Kim jesteś? Gdzie jesteś? Kto cię kocha?
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapensieve pensieve
zycieboli
Nie bój się iść powoli, obawiaj się jedynie stania w miejscu.
— mądrość chińska
5586 d6f6
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viagazda gazda
zycieboli

17horror:

When you realise that you have to grow up

zycieboli
Są rzeczy, których kobieta nie chce się domyślać.
— usłyszane
Reposted fromzapominanie zapominanie viablackcat blackcat
zycieboli
Reposted frominpassing inpassing viadelain delain
zycieboli
Jeśli spotyka cię w życiu wiele trudności, to znaczy, że jesteś stworzony do tego, żeby im podołać.
— Regina Brett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeternaljourney eternaljourney
zycieboli
zycieboli
3811 c3a4
zycieboli
zycieboli
Mam wrażenie, że ja pamiętam o innych ludziach dłużej, niż oni pamiętają o mnie.  
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viabadblood badblood
zycieboli
2847 add6
Reposted fromGIFer GIFer viaikari ikari

April 03 2017

zycieboli
8969 5437
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viadezynwoltura dezynwoltura

March 22 2017

zycieboli
Seks to wspaniałe przeżycie, o ile jesteś gotów zrobić dla kobiety wszystko nie tylko podczas zdejmowania jej majtek, ale także wtedy, gdy rano się przy niej budzisz.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
zycieboli
4141 a950 500
Reposted fromintotheblack intotheblack viablackdrama blackdrama

March 21 2017

zycieboli
może nie byłeś moją pierwszą miłością
ale byłeś tą przy której
wszystkie inne miłości
stały się nieistotne
— "Mleko i miód" - Rupi Kaur
zycieboli
Cztery godziny snu z Tobą w ramionach, daje mi więcej, niż osiem godzin przewracania się w pościeli, gdy Cię ze mną nie ma.
— Jeaniene Frost "Po tej stronie grobu"
zycieboli

Chcę być osobą, którą boisz się stracić.

Reposted fromweightless weightless viaitwaspain itwaspain
zycieboli
Wszystkie dobre kobiety czasami pyskują.
— Anne Bishop - Sebastian
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl