Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 06 2017

zycieboli
(...) nic nie dzieje się bez powodu.
— C. S. Harris "Kiedy bogowie umierają"
Reposted fromxalchemic xalchemic viagabrynia gabrynia
zycieboli
4025 33ec
2581 237f 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover

June 29 2017

zycieboli
Nic nie rozumiem, choć wszystko jest jasne. I szukam Cię w tłumie i czuję, jak gasnę.
— Quebonafide
Reposted fromtobecontinued tobecontinued
zycieboli
Na sercu kamień, z ust cisza
I znów się nie znamy i mijamy wśród pytań
— Bonson/Matek "Nie ma szans"
Reposted fromxalchemic xalchemic viawakemeupx wakemeupx

June 28 2017

zycieboli
5329 3a16
Reposted fromxalchemic xalchemic vialaparisienne laparisienne
zycieboli
Czasem chciałbym umieć latać, gdy ta pustka za mną chodzi
Stoję sam na końcu świata.
— Quebonafide-Między słowami
Reposted fromlovvie lovvie
zycieboli
9407 36e1 500
Zaprzyjaźnij się z erystyką.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vialaparisienne laparisienne
zycieboli
7435 02ee 500
Anna Gosławska-Lipińska (Ha-Ga), 1966
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vialaparisienne laparisienne
zycieboli
8961 6549 500
Szczęściem jest razem się ponudzić. (Byle nie za często)
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vialaparisienne laparisienne

June 22 2017

zycieboli
Chce mi się z Tobą kochać i przygryzam wargi od niepocałunków.
— boli.
zycieboli
(...) a potem zdarzył się On. 
— N. Belcik

June 09 2017

zycieboli
W pewnym momencie musisz zdać sobie sprawę, że pewne osoby mogą być w twoim sercu ale nie w twoim życiu, niestety.

June 06 2017

zycieboli
Za bardzo kochała. Te właśnie psują wszystko najszybciej i najdokładniej. Chcą dostać tyle samo, ile dają i pewnego dnia wali się wszystko. Wtedy odchodzą.
— Marek Hłasko – Sowa, córka piekarza
Reposted frompapiertiger papiertiger viawakemeupx wakemeupx

May 24 2017

zycieboli
Żadne z nas nie jest szczęśliwe ale żadne z nas nie chce odejść więc dalej niszczymy się nawzajem, nazywając to miłością.
Reposted fromorchis orchis viatobecontinued tobecontinued

May 18 2017

New Minimalistic Single Line Tattoos by Mo Ganji

With a single delicate black line, Berlin-based tattoo artist Mo Ganji (previously) creates the faces of intertwined portraits, the details of flying birds, and the forms of running animals. Each tattoo relies on an unbroken line that varies only slightly in thickness as it weaves in and out of each image, sometimes accompanied by a few accent dots. Seen here is a collection of pieces from the last year, and Ganji shares more new works on Instagram.

Reposted fromcuty cuty viaikari ikari

May 15 2017

zycieboli
najsmutniejsze jest to, że ja dalej myślę, że coś dla Ciebie znaczę .
— bosobienieradze.soup.io

April 13 2017

zycieboli
A zatem odniosłeś sukces! Kim jesteś? Gdzie jesteś? Kto cię kocha?
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapensieve pensieve
zycieboli
Nie bój się iść powoli, obawiaj się jedynie stania w miejscu.
— mądrość chińska
5586 d6f6
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viagazda gazda
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl